Visa väderprognosen
Ta reda på vädret just nu. Överblicken Väder visar aktuell temperatur samt en sammanfattning av…

Visa vädret på urtavlan
Följande urtavlor kan visa väderinformation: Praktisk (temperatur, eller temperatur och förhållanden) Moduler (temperatur, eller temperatur,…