Ställa in alarm

Använd appen Alarm Alarmsymbol till att spela upp ett ljud eller vibrera Apple Watch vid rätt tid. Lägg till ett alarm på urtavlan så kan du enkelt se kommande alarm och öppna appen Alarm med ett tryck.

Fråga Siri. ”Skapa ett återkommande alarm för klockan 18.00.”

Lägg till ett alarm. Öppna Alarm Alarmsymbol, tryck hårt på skärmen och tryck på Nytt alarm. Tryck på Ändra tid, tryck på FM eller EM (om de visas), tryck på timmar eller minuter, justera genom att vrida på Digital Crown och tryck på Ställ in. Ställ in upprepning, etikett och snooze efter behov.

Fem urtavlor som visar processen att lägga till ett alarm: Lägg till ett alarm genom att trycka, ställ in tiden genom att vrida på Digital Crown, ställ in alternativ i inställningar, ange alternativ för upprepning och slå på snooze.

Ställ in eller justera ett alarm. Öppna Alarm alarmsymbol, tryck på knappen bredvid alarmet om du vill slå på eller stänga av det. Tryck på alarmet om du vill ändra inställningarna.

Alarmskärm med tre alarm och reglage som slår på och stänger av dem.

Fråga Siri. ”Stäng av alarmet för klockan 07.30.”

Visa kommande alarm på urtavlan. Tryck hårt på skärmen när urtavlan visas och tryck på Anpassa. Svep åt vänster tills du kan välja enskilda komplikationer. Tryck på den du vill använda för alarm och välj sedan alarmet genom att vrida på Digital Crown. Tryck på Digital Crown när du är klar. Du kan lägga till alarm på följande urtavlor: Kronograf, Färg, Musse Pigg, Moduler, Stilren och Praktisk.

Två skärmar, en som visar hur du lägger till ett alarm på urtavlan och en annan som visar hur alarmtiden visas på urtavlan.

Avaktivera snooze. När ett alarm går av kan du trycka på snooze och tysta alarmet några minuter. Om du inte vill tillåta detta trycker du på alarmet i listan över alarm och stänger av snooze.

Två bilder på klockan. Den första visar en urtavla med en snoozeknapp för alarmet. Den andra visar inställningarna för att ändra alarm, där du kan stänga av och slå på snooze.

Radera ett alarm. Öppna Alarm Alarmsymbol, tryck på alarmet i listan, rulla till nederkanten och tryck på Radera.

Skärmen där du ändrar alarm och rullar till nederkanten för att radera ett alarm.