Sök igenom din dag med Tidsresa

Använd Tidsresa och få en inblick i vad som har hänt den senaste tiden och vad som ska hända inom den närmsta. På de flesta urtavlorna kan du visa den tidsjusterade informationen genom att vrida på Digital Crown.

Vrid på kronan om du vill gå framåt eller bakåt i tiden. Titta sedan efter den justerade informationen i komplikationerna.

Kolla en annan tidpunkt. Vrid på Digital Crown medan du visar den aktuella tiden på urtavlan.

När du vrider Digital Crown visas den ändrade tiden på urtavlan. Även information från komplikationer som stöds, t.ex. väder, kalendern, världstid och mycket mer, visas.

Gå tillbaka till aktuell tidpunkt. Tryck på Digital Crown eller den blå indikatorn för tidsförskjutning.