Använda en timer

Appen Timer symbol för Timer på Apple Watch hjälper dig att hålla reda på tiden. Ställ in en timer på upp till 24 timmar.

Fråga Siri. ”Ställ in en timer på 20 minuter.”

Ställ in en timer. Öppna Timer symbol för Timer, tryck på timmar eller minuter, justera genom att vrida på Digital Crown och tryck på Start.

Ställ in en timer genom att trycka på timmar eller minuter och vrida på Digital Crown.

Ställ in en timer på mer än 12 timmar. Tryck hårt på skärmen medan du justerar timern och tryck på 24.

I timerinställningarna kan du välja mellan att visa 12 eller 24 timmar och ställa in en timer för en längre tidsperiod.

Lägg till en timer på urtavlan. Om du ofta använder en timer kan du lägga till en på urtavlan. Tryck hårt på skärmen när urtavlan visas och tryck på Anpassa. Svep åt vänster tills du kan välja enskilda komplikationer. Tryck på den du vill använda för timern och välj sedan timern genom att vrida på Digital Crown. Tryck på Digital Crown när du är klar. Du kan lägga till en timer på följande urtavlor: Kronograf, Färg, Musse Pigg, Moduler, Stilren och Praktisk.

Två skärmar som visar hur en timer läggs till på en urtavla, och en annan skärm som visar det färdiga resultatet med timern på urtavlan.