Ställa in alarm
Använd appen Alarm till att spela upp ett ljud eller vibrera Apple Watch vid rätt tid.…

Använda en timer
Appen Timer på Apple Watch hjälper dig att hålla reda på tiden. Ställ in en timer…

Ta tider med tidtagaruret
Ta tiden enkelt och exakt. Apple Watch kan ta tiden för olika aktiviteter (upp till 11…

Visa tiden på andra platser
Använd appen Världsklocka till att visa tiden i olika städer över hela världen. Lägg till…

Sök igenom din dag med Tidsresa
Använd Tidsresa och få en inblick i vad som har hänt den senaste tiden och…

Använd klockan på sängbordet
Apple Watch blir en smidig väckarklocka på sängbordet medan den laddas. Använd den som en…