Svara på telefonsamtal

VARNING: Viktig information om hur du undviker att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga situationer uppstår finns i Viktig säkerhetsinformation.

Svara på ett telefonsamtal. När du hör eller känner en notis om ett samtal kan du höja handleden för att se vem som ringer. Tryck på knappen Svara på Apple Watch om du vill svara via den inbyggda mikrofonen och högtalaren. Om du vill svara på iPhone, eller skicka ett SMS istället, vrider du på Digital Crown för att rulla nedåt och trycka på ett alternativ.

När du får ett inkommande samtal svarar du med den gröna knappen eller skickar samtalet till röstbrevlådan med den röda knappen.

Parkera ett samtal. Tryck på Svara på iPhone för att parkera samtalet tills du kan svara på din parkopplade iPhone. Den som ringer upp hör ett upprepat ljud tills du återupptar samtalet. Om du inte kan hitta iPhone trycker du på knappen Pinga iPhone på Apple Watch.

Växla ett samtal från Apple Watch till iPhone. Medan du samtalar via Apple Watch sveper du bara uppåt från telefonsymbolen längst ned till vänster på låsskärmen i iPhone. Om iPhone är upplåst trycker du på det gröna fältet överst på skärmen.

Justera samtalsvolymen. Justera samtalsvolymen under ett samtal på Apple Watch genom att vrida på Digital Crown eller trycka på volymsymbolerna på skärmen. Om du vill stänga av ljudet så att du inte hörs i samtalet trycker du på knappen som stänger av mikrofonen. Det här är praktiskt om du till exempel lyssnar på ett konferenssamtal.

Skärm som visar ett inkommande telefonsamtal där du kan justera ljudvolymen eller slå av ljudet.

Du kan även snabbt stänga av ljudet från ett inkommande samtal genom att hålla handflatan över klockans skärm i tre sekunder. Du måste först slå på alternativet i Apple Watch-appen på iPhone. Tryck på Min klocka, sedan Ljud och haptik och aktivera till sist Täck för att tysta.

Skicka ett samtal till röstbrevlådan. Tryck på den röda knappen för att avböja i notisen för det inkommande samtalet.

Lyssna av röstbrevlådan. Om den som ringer upp lämnar ett meddelande i röstbrevlådan får du en notis där du kan lyssna på det genom att trycka på uppspelningsknappen i notisen. Lyssna på meddelandet senare genom att öppna appen Telefon telefonsymbol och trycka på Röstbrevlåda.