Viktig information om hantering

Fukt och väta Apple Watch är vattentålig men inte vattentät. Du kan till exempel ha på dig och använda Apple Watch under träningen (den tål att utsättas för svett), i regnet och när du tvättar händerna. Torka av vattendroppar med en mjuk och luddfri duk om du stänker vatten på klockan. Försök att minimera hur mycket Apple Watch utsätts för dessa ämnen och följ anvisningarna nedan i avsnittet ”Rengöring och skötsel” om Apple Watch kommer i kontakt med dem:

 • Tvål, rengöringsmedel, syror, syrlig mat samt alla andra vätskor än rent vatten, som saltvatten, tvålvatten, bassängvatten, parfym, insektsmedel, hudkräm, solkräm, olja, limborttagningsmedel, hårfärgningsmedel eller lösningsmedel.

Undvik att placera Apple Watch under vatten. Apple Watch uppfyller IPX7-kraven mot inträngande vatten enligt IEC-standard 60529. Läderarmbanden är inte vattentåliga. Vattentålighet är inte ett permanent tillstånd och det går inte att kontrollera eller säkerställa vattentåligheten i efterhand. Följande kan påverka vattentåligheten hos Apple Watch, och du bör därför undvika att:

 • Tappa Apple Watch eller utsätta den för andra stötar.

 • Låta Apple Watch ligga i vatten under en längre tid.

 • Simma eller bada med Apple Watch.

 • Utsätta Apple Watch för vatten med högt tryck eller hög hastighet, exempelvis när du duschar, åker vattenskidor eller wakeboard, surfar, kör vattenskoter och så vidare.

 • Ha på dig Apple Watch i en bastu eller ångbastu.

Rengöring och skötsel Håll Apple Watch ren och torr. Rengör och torka av Apple Watch, armbandet och huden efter träning eller kraftig svettning. Torka noga av Apple Watch och armbandet om de har utsatts för rent vatten. Rengör Apple Watch om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar eller annan skada (som smuts eller sand, smink, bläck, tvål, rengöringsmedel, syror och syrlig mat) eller kommer i kontakt med någon annan vätska än rent vatten, inklusive fuktiga och våta ämnen som kan irritera huden (som svett, saltvatten, tvålvatten, bassängvatten, parfym, insektsmedel, hudkräm, solkräm, olja, limborttagningsmedel, hårfärgningsmedel eller lösningsmedel). Färgerna hos Apple Watch och armbanden kan variera eller ändras över tiden.

Rengöring av Apple Watch:

 • Stäng av Apple Watch. Håll in sidoknappen och dra sedan reglaget Stäng av åt höger.

 • Tryck ned knappen för armbandlossning och ta loss armbandet. Se Ta av, byta och fästa armband.

 • Rengör Apple Watch med en mjuk, luddfri duk. Vid behov kan du även fukta duken lätt med rent vatten.

 • Torka Apple Watch torr med en mjuk, luddfri duk.

 • Apple Watch Edition-modellerna (i guld) bör rengöras regelbundet. Rengör klockan med en mjuk och luddfri duk för att ta bort fett, parfym, hudkräm och annan smuts från dess yta, särskilt om du inte ska använda Apple Watch Edition under en tid.

Följande är saker du inte bör göra när du tar hand om Apple Watch:

 • Rengör inte Apple Watch medan den laddas.

 • Torka inte Apple Watch eller armband med en extern värmekälla (till exempel en hårtork).

 • Använd inte rengöringsprodukter eller komprimerad luft vid rengöring av Apple Watch.

Framsidan på Apple Watch är tillverkad av Ion-X-glas (förstärkt glas) eller safirkristall som båda har en fettavvisande yta som motverkar fingeravtryck. Denna ytbehandling försvinner med tiden som en följd av normalt slitage. Rengöringsprodukter och slipmedel skadar ytbehandlingen och kan även repa glaset eller safirkristallen.

Använda knappar, Digital Crown, kontakter och portar Tryck aldrig med våld på en knapp eller Digital Crown på Apple Watch, och tvinga aldrig in en laddningskontakt i en port, eftersom detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen något hinder i vägen eller fel port. Kontrollera därför att inget finns i vägen, att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

Viss typ av användning kan bidra till att kablarna slits hårt eller går sönder. Kabeln till laddningsenheten kan, i likhet med andra metalltrådar eller -kablar, bli försvagad eller skör om den böjs på samma ställe upprepade gånger. Försök att böja kabeln mjukt istället för med skarpa vinklar. Granska regelbundet kabeln och kontakten och se efter om där finns knyckar, brott eller annan typ av skada. Om du upptäcker någon skada ska du sluta använda kabeln.

Magnetisk laddningskabel och magnetiskt laddningsetui Kontaktytorna på den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch kan bli missfärgade efter regelbunden användning som en följd av att smuts och skräp kommer i kontakt med den magnetiska ytan. Detta är normalt. Rengöring av de magnetiska kontaktytorna kan minska eller förhindra missfärgning, och kan även förhindra skada på laddaren eller Apple Watch. Rengör kontaktytorna genom att koppla loss laddaren från både Apple Watch och strömadaptern och sedan torka av dem med en mjuk, lätt fuktad duk. Torka torrt med en mjuk, luddfri duk innan du återupptar laddning. Använd inte rengöringsprodukter när du rengör kontaktytan.

Temperatur vid användning Apple Watch är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och förvaring vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. Apple Watch kan skadas och batteritiden förkortas om den förvaras eller används vid temperaturer utanför dessa intervall. Undvik att utsätta Apple Watch för kraftiga svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Om temperaturen inuti Apple Watch överskrider de normala värdena (till exempel i en varm bil eller efter längre stunder i direkt solljus) kan följande ske för reglering av temperaturen:

 • Laddning kan ske långsammare eller avbrytas.

 • Skärmen kan tonas ned.

 • En temperaturvarning kan visas.

 • Vissa dataöverföringar kan pausas eller ta längre tid.

 • Vissa appar kan stängas.

Viktigt: Det kanske inte går att använda Apple Watch medan temperaturvarningen visas. Om Apple Watch inte kan reglera sin inre temperatur går den ned i strömsparläge eller ett djupt viloläge tills den har svalnat. Flytta Apple Watch till en svalare plats och ut ur direkt solljus och vänta några minuter innan du försöker använda den igen. Läs mer på https://support.apple.com/sv-se/HT204508.

Magneter Håll nyckel- och kontokort på avstånd från Apple Watch, dess armband, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch.