Starta om Apple Watch

Om något inte fungerar som det ska kan du starta om eller nollställa Apple Watch och dess parkopplade iPhone.

Starta om Apple Watch. Stäng av Apple Watch genom att hålla in sidoknappen tills skjutreglagen visas och sedan dra Stäng av åt höger. Slå på Apple Watch igen genom att trycka på sidoknappen tills Apples logotyp visas.

Starta om en parkopplad iPhone. Stäng av iPhone genom att hålla in vilo-/väckningsknappen tills reglaget visas och sedan dra reglaget åt höger. Slå på iPhone igen genom att hålla in vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.

Om du inte kan stänga av Apple Watch, eller om problemet kvarstår, kanske du måste tvinga den att starta om. Gör detta endast om det inte går att starta om Apple Watch.

Tvinga Apple Watch att starta om. Håll in sidoknappen och Digital Crown samtidigt i minst tio sekunder tills Apples logotyp visas.