Nollställa inställningarna i Apple Watch

Nollställ inställningarna i Apple Watch. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar på Apple Watch från hemskärmen, gå till Allmänt > Nollställ och tryck sedan på Radera allt innehåll och alla inställningar.

När nollställningen är klar och Apple Watch startats om måste du parkoppla Apple Watch med iPhone igen. Öppna Apple Watch-appen på iPhone och följ anvisningarna som visas på iPhone och Apple Watch.