Kontroll- och finhaltsstämplar för Apple Watch Edition

Boetten i Apple Watch Edition och gulddelarna av dess armband är tillverkade i 18 karats guld (750 tusendelar).

Kontroll- och finhaltsstämplar för Apple Watch Edition är placerade under armbandet på Apple Watch Edition. Visa dem genom att ta bort armbandet. Kontroll- och finhaltsstämplar är även tillgängliga på Apple Watch Edition. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar från hemskärmen och gå sedan till Allmänt > Regelverk. Kontrollstämplar för armbanden till Apple Watch Edition finns på bandspännena eller på armbandsfästena. Kontroll- och finhaltsstämplar kan variera i olika länder.

Kontroll- och finhaltsstämplar:

Kontroll- och finhaltsstämplar