Återskapa Apple Watch

Om Apple Watch blir avaktiverad på grund av att du har glömt lösenkoden, eller har angett en felaktig lösenkod för många gånger, kan du använda Apple Watch-appen på iPhone så att du får en möjlighet att ange lösenkoden igen. Om du fortfarande inte kan komma ihåg din lösenkod kan du återskapa Apple Watch och nollställa lösenkoden. Att återskapa raderar innehållet och inställningarna i Apple Watch men ersätter dem med en säkerhetskopia. Läs mer i Uppdatera programvaran i Apple Watch.

Viktigt: Om Radera data är på kommer alla data i Apple Watch att raderas efter tio misslyckade lösenkodsförsök.