Återskapa Apple Watch från en säkerhetskopia

Innehållet i Apple Watch säkerhetskopieras automatiskt till en parkopplad iPhone, och du kan återskapa den från en lagrad säkerhetskopia. Apple Watch-säkerhetskopior ingår som en del av iPhone-säkerhetskopieringen till iCloud eller iTunes, men du kan inte visa information i säkerhetskopiorna i iCloud.

Säkerhetskopiera och återskapa Apple Watch. När en Apple Watch är parkopplad med en iPhone säkerhetskopieras innehållet i den kontinuerligt till iPhone. Om du tar bort parkopplingen genomförs först en säkerhetskopiering. Om du reparerar eller får en ny Apple Watch kan du välja Återskapa från säkerhetskopia och välja en säkerhetskopia som är lagrad i din iPhone.