Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på www.apple.com/se/environment.