Läsa och svara på meddelanden
Läs inkommande textmeddelanden direkt på Apple Watch och diktera ett svar, välj ett förinställt svar…

Skicka och hantera meddelanden
Skicka ett nytt meddelande. Öppna Meddelanden , tryck hårt i listan över konversationer och tryck…