Läsa brev

Läs e-brev direkt på Apple Watch och diktera ett svar, välj ett förinställt svar eller växla till iPhone och skriv ett svar där.

VARNING: Viktig information om hur du undviker att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga situationer uppstår finns i Viktig säkerhetsinformation.

Läs brev i en notis. Du kan läsa ett nytt brev direkt i notisen så fort det kommer. Lyft handleden och vänta tills brevet visas. Avfärda notisen genom att svepa nedåt från toppen eller trycka på Avfärda vid slutet av brevet. Om du missar notisen sveper du nedåt på urtavlan senare så att du ser olästa notiser. Tryck sedan på det där.

Styr notiser för e-brev på Apple Watch genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka och sedan Mail.

Läs brev i Mail-appen. Öppna Mail-appen Mail-symbol på Apple Watch, rulla i brevlistan genom att vrida på Digital Crown och tryck på ett brev.

När du vill läsa ett brev på iPhone markerar du det på Apple Watch och sveper uppåt på brevsymbolen i det nedre vänstra hörnet av låsskärmen på iPhone.

Obs! Apple Watch kan hantera de flesta textstilar och vissa format. Citerad text är i färg men inte indragen. Om du får ett HTML-brev som innehåller komplexa element försöker Apple Watch att visa en textversion av brevet. Om du vill läsa det formaterade brevet får du läsa det på iPhone.

Växla till iPhone. Vissa brev är enklare att läsa på iPhone. Väck iPhone och svep uppåt från Mail-symbolen längst ned till vänster på låsskärmen.

Hoppa till början av ett långt meddelande. Rulla snabbt genom att vrida på Digital Crown, eller tryck bara överst på skärmen.

Rulla för att läsa ett långt brev, och gå snabbt tillbaka till brevets början genom att trycka överst på skärmen.

Öppna Telefon eller Kartor. Öppna Telefon telefonsymbol genom att trycka på ett telefonnummer i ett brev, och öppna Kartor kartsymbol genom att trycka på en adress.