Hantera brev

Välj vilken brevlåda som ska visas i Apple Watch. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka och gå sedan till Mail > Inkludera e-post. Du kan bara välja en brevlåda, men om du inte väljer någon brevlåda visas innehåll från samtliga inkorgar.

Radera e-brev. Tryck hårt på skärmen och tryck på Släng om du läser brevet i Mail Symbol för Mail på Apple Watch. Om du visar brevlistan sveper du åt vänster över meddelandet och trycker på Släng. Du kan även radera ett brev från notisen genom att rulla till nederkanten av brevet och trycka på Släng.

Om du raderar ett meddelande på Apple Watch raderas det även på iPhone.

Obs! Om ditt konto arkiverar brev visas knappen Arkiv istället för knappen Släng.

Flagga ett brev. Tryck hårt på skärmen och tryck på Flagga om du läser brevet i Mail Symbol för Mail på Apple Watch. Om du visar brevlistan sveper du åt vänster över brevet och trycker på Fler. Du kan även flagga brevet när det förhandsvisas i en notis genom att svepa till flaggknappen längst ned i brevet. Du kan ta bort flaggan från ett tidigare flaggat brev.

Tryck hårt på skärmen medan du läser brevet på Apple Watch för att märka det som oläst, flagga det eller slänga det i papperskorgen.

Obs! Om du sveper åt vänster i en brevtråd utförs den valda åtgärden (flagga, markera som oläst eller radera) på hela tråden.

Ändra flaggans stil. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka och gå sedan till Mail > Anpassad > Flaggstil.

Markera e-brev som lästa eller olästa. Tryck hårt på skärmen och tryck på Oläst eller Läst om du läser brevet i Mail Symbol för Mail på Apple Watch. Om du visar brevlistan sveper du åt vänster över meddelandet och trycker på Fler.

Anpassa notiser. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka och slå sedan på Mail > Visa notiser. Tryck på varje konto eller grupp, slå på alternativet om notiser och välj sedan Ljud eller Haptisk.

Korta ned brevlistan. Gör brevlistan mer kompakt genom att minska antalet textrader som förhandsvisas för varje e-brev i listan. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka, gå till Mail > Brevförhandsvisning och välj mellan att visa en rad eller inga rader av meddelandet.

Med Mail-inställningarna i Apple Watch-appen på iPhone kan du justera flaggstilen, längden på förhandsvisningen av brev och mycket annat.