Ställa in och parkoppla med iPhone

Inställningsassistenter i iPhone och Apple Watch fungerar tillsammans så att du kan parkoppla och ställa in Apple Watch.

Om du har svårt att se skärmen på Apple Watch eller iPhone kan VoiceOver eller zoomning vara till hjälp – även under installationen. Se Ställa in Apple Watch med VoiceOver eller Zooma.

VARNING: Undvik skada genom att läsa Viktig säkerhetsinformation innan du använder Apple Watch.

Sätt fast Apple Watch runt handleden. Justera armbandet så att Apple Watch sitter tätt men bekvämt runt handleden. Läs mer om att ändra storlek eller byta armbandet på Apple Watch i Ta av, byta och fästa armband.

Ställ in och parkoppla. Håll in sidoknappen på Apple Watch tills du ser Apple-logotypen. Öppna Apple Watch-appen på iPhone medan Apple Watch startar.

symbolen för Apple Watch-appen

När Apple Watch har startat trycker du för att välja språk. Följ sedan anvisningarna på skärmen. När du uppmanas till det håller du iPhone så att Apple Watch visas i kamerasökaren på iPhone. Det här parkopplar enheterna med varandra.

Illustration av parkopplingen med en vänsterarm som har Apple Watch på handleden och en högerhand som håller den iPhone som ska parkopplas. Bildskärmen på iPhone visar anvisningarna för parkoppling med Apple Watch synlig i kamerasökaren, och skärmen på Apple Watch visar illustrationen för parkoppling.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på iPhone och Apple Watch när du har parkopplat dem.

Om du har problem med att använda kameran trycker du på Parkoppla Apple Watch manuellt längst ned på skärmen på iPhone. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Mer information om inställning och parkoppling finns på https://support.apple.com/sv-se/HT204505.

Läs Ladda Apple Watch om du behöver ladda Apple Watch innan du ställer in den.