Skötsel av Apple Watch

Läs mer om skötsel och rengöring av Apple Watch i Viktig information om hantering.

Tips om hur du rengör armbandet hittar du i Skötsel av armbanden.