Hämta en färdbeskrivning

Fråga Siri. ”Kan du ge en färdbeskrivning till närmaste bensinstation?”

Hämta en färdbeskrivning till ett landmärke eller en kartnål. Öppna Kartor Symbol för Kartor och tryck på landmärket eller kartnålen som är målet. Rulla i platsinformationen tills du ser Färdbeskrivning och tryck sedan på Gång eller Bil. Tryck på Starta när du är redo att börja följa färdbeskrivningen.

När du ber om en färdbeskrivning visar Kartor en föreslagen rutt med knapparna Rensa och Starta nedanför.

Få en färdbeskrivning till en sökträff eller en kontakt. Tryck hårt på urtavlan när kartan visas och tryck sedan på Sök eller Kontakter.

Visa kollektivtrafikinformation. Tryck hårt på skärmen och sedan på Kollektivt så visas rutter, busshållplatser, tågstationer och tidtabeller. För vissa städer finns det även detaljerad information om stationerna.

Kollektivtrafikinformation består av rutter och namn på hållplatser.

Följ en färdbeskrivning. När du har tryckt på Starta och påbörjat den första delsträckan använder Apple Watch tryckningar till att meddela dig när det är dags att svänga. En regelbunden serie tryckningar betyder att du ska svänga höger i den kommande korsningen, medan oregelbundna tryckningar betyder att du ska svänga vänster. Är du osäker på hur ditt mål ser ut? Du känner en vibration när du når den sista delsträckan och en till när du är framme.

Visa hur långt du hunnit. Visa en kartvy genom att svepa åt vänster på det aktuella steget i färdbeskrivningen eller genom att trycka på punkterna längst ned på skärmen.

Din beräknade ankomsttid visas i det övre vänstra hörnet medan du följer färdbeskrivningen. Avbryt färdbeskrivningen när som helst genom att trycka hårt på skärmen.

Ta reda på när du är framme. Din uppskattade ankomsttid visas i det övre vänstra hörnet. Aktuell tid visas i det övre högra hörnet.

Avsluta färdbeskrivningen innan du kommer fram. Tryck hårt på skärmen och tryck på Stoppa färdbeskrivning.