Använda självutlösaren

Du kan använda Apple Watch till att ställa in en självutlösare. Då får du tid att sänka handen och lyfta blicken när du är i bild.

Använd självutlösaren. Öppna appen Kamera symbol för kamerafjärrkontroll och tryck på självutlösarknappen i nedre högra hörnet. Ett pip, ett tryck och ljussignaler från iPhone förvarnar när bilden kommer att tas.

När kamerans fjärrsökare visas på Apple Watch finns självutlösarknappen i nedre högra hörnet.

Självutlösaren tar en bildserie, så att du kan vara säker på att få en bra bild. Välj ut den bästa bilden genom att öppna bilden i Bilder på iPhone och trycka på Välj (under bilden).