Använda fjärrsökare och -slutare

Om du vill placera iPhone för att ta en bild och sedan inte röra den, eller om du inte kan se iPhone-skärmen när du arrangerar motivet, kan du använda Apple Watch till att visa kamerabilden från iPhone och trycka på slutaren.

Apple Watch måste vara inom den normala Bluetooth-räckvidden för iPhone (ungefär 10 meter) om den ska kunna fungera som kamerafjärrkontroll.

När du tittar på kamerans fjärrsökare i Apple Watch finns knappen Ta bild längst ned i mitten, med knappen Ta bild med fördröjning till höger. Om du har tagit en bild visas knappen Bildvisare i nedre vänstra hörnet.

Ta en bild. Öppna appen Kamera symbol för kamerafjärrkontroll och placera sedan iPhone för att ta kortet med Apple Watch som sökare. Justera exponeringen genom att trycka på ett nyckelområde i bilden i förhandsvisningen på Apple Watch. Ta bilden genom att trycka på slutarknappen.

Bilden läggs i Bilder på iPhone, men du kan granska den på Apple Watch.

Granska dina bilder. Tryck på miniatyren i nedre vänstra hörnet. Svep åt höger eller vänster om du vill se andra bilder. Zooma genom att vrida på Digital Crown när du visar en bild. Panorera genom att dra med fingret. Göm eller visa knappen Stäng och antalet tagna bilder genom att trycka var som helst. Fyll skärmen eller visa hela bilden genom att trycka snabbt två gånger. Tryck på Stäng när du är klar.