Använda fjärrsökare och -slutare
Om du vill placera iPhone för att ta en bild och sedan inte röra den,…

Använda självutlösaren
Du kan använda Apple Watch till att ställa in en självutlösare. Då får du tid…