Zooma

Förstora det som visas på Apple Watch-skärmen genom att zooma.

Slå på zoomning. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar på Apple Watch, gå till Allmänt > Hjälpmedel och slå på Zoom. Du kan även slå på zoomning på Apple Watch med dess parkopplade iPhone. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka och sedan trycka på alternativet i Allmänt > Hjälpmedel. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen, se Hjälpmedelsgenvägen.

Zooma in eller ut. Tryck snabbt med två fingrar på Apple Watch-skärmen.

Flytta omkring (panorera). Dra på skärmen med två fingrar. Du kan även panorera över hela sidan i både sidled och höjdled genom att vrida på Digital Crown. Den lilla zoomningsknappen visar var du är på sidan.

Använd Digital Crown på vanligt sätt istället för att panorera. Tryck på skärmen en gång med två fingrar för att växla mellan att panorera med Digital Crown och använda Digital Crown som den fungerar utan zoomning (exempelvis rulla i en lista eller zooma i en karta).

Justera förstoringen. Tryck snabbt två gånger med två fingrar och håll. Dra sedan uppåt eller nedåt med fingrarna på skärmen. Begränsa förstoringen genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka, gå till Allmänt > Hjälpmedel > Zooma och sedan dra reglaget Maximal zoomnivå.

Zooma under inställningen. Tryck snabbt två gånger med två fingrar om du vill ta en närmare titt medan du ställer in Apple Watch.