VoiceOver

Med VoiceOver kan du använda Apple Watch även om du inte kan se skärmen. Flytta runt på skärmen med enkla gester och lyssna medan VoiceOver läser upp varje objekt som du markerar.

Slå på VoiceOver. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar på Apple Watch och slå på Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Du kan även slå på VoiceOver på Apple Watch från iPhone. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka och sedan på alternativet VoiceOver i Allmänt > Hjälpmedel. Du kan även använda hjälpmedelsgenvägen. Se Hjälpmedelsgenvägen. Och så finns naturligtvis Siri:

Fråga Siri. ”Slå på VoiceOver.”

Utforska skärmen. Flytta ett finger på skärmen och lyssna till namnet på varje objekt du rör vid. Du kan även markera ett objekt genom att trycka på det med ett finger, eller svepa åt vänster eller höger med ett finger för att markera ett objekt som ligger bredvid. Om du vill visa andra sidor sveper du åt vänster, höger, uppåt eller nedåt med två fingrar. (Du kan till exempel visa överblickar genom att svepa uppåt med två fingrar på urtavlan, och sedan visa olika överblickar genom att svepa åt vänster eller höger.)

Gå tillbaka. Hamnade du på en oväntad plats? ”Sudda” med två fingrar: gör en z-liknande rörelse över skärmen med två fingrar.

Aktivera ett objekt. När VoiceOver är på öppnar du en app, slår på eller av ett alternativ eller genomför andra åtgärder med två snabba tryck istället för ett enda tryck. Markera en app eller ett alternativ genom att trycka på eller svepa till det, och utför sedan åtgärden genom att trycka på den snabbt två gånger. Du kan till exempel stänga av VoiceOver genom att markera knappen VoiceOver och sedan trycka snabbt två gånger var som helst på skärmen.

Utför ytterligare åtgärder. Vissa objekt kan utföra flera olika åtgärder. Lyssna efter ”tillgängliga åtgärder” när du markerar ett objekt. Välj en åtgärd genom att svepa uppåt eller nedåt, och utför den med två snabba tryck. (Om du till exempel markerat urtavlan kan du svepa uppåt eller nedåt och välja mellan åtgärderna att gå till överblickarna och att gå till notiscenter.)

Pausa uppläsningen. Få VoiceOver att sluta läsa upp genom att trycka på skärmen med två fingrar. Fortsätt genom att trycka igen med två fingrar.

Justera VoiceOver-volymen. Tryck snabbt två gånger med två fingrar och håll. Dra sedan uppåt eller nedåt. Du kan även öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka, gå till Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra skjutreglaget.

Justera talhastigheten. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka, gå till Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget.

Stäng av skärmen. Skydda din integritet genom att aktivera skärmridån medan du använder VoiceOver. Då kan ingen se vad som visas på din Apple Watch. Öppna appen Inställningar Symbol för Inställningar på Apple Watch och aktivera Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > och till sist Ridå.

Stäng av VoiceOver. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar, gå till Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på knappen VoiceOver.

Fråga Siri. ”Stäng av VoiceOver.”

Ställ in med VoiceOver. Om du vill att VoiceOver ska hjälpa dig när du ställer in din Apple Watch trycker du snabbt tre gånger på Digital Crown under inställningen. Läs steg-för-steganvisningar i Ställa in Apple Watch med VoiceOver.