Hjälpmedelsgenvägen

Du kan ställa in att tre snabba tryck på Digital Crown ska slå av eller på antingen VoiceOver eller zoomning.

Ställ in hjälpmedelsgenvägen. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka, gå till Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg och välj sedan VoiceOver eller Zooma.

Använd genvägen. Tryck snabbt tre gånger på Digital Crown. Stäng av hjälpmedelsfunktionen genom att trycka snabbt tre gånger på Digital Crown igen.