Av-/På-etiketter

Visa en ytterligare lägesindikator genom att slå på knappetiketter. När knappetiketter är på visas en etta (1) vid alla alternativ som är på och en nolla (0) vid alla alternativ som är av.

Lägg till etiketter för av- och på-knappar. Öppna appen Inställningar Symbolen för Inställningar på Apple Watch, gå till Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Av-/På-etiketter. Du kan även slå på etiketter på Apple Watch från dess parkopplade iPhone. Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på Min klocka, gå till Allmänt > Hjälpmedel och slå på Av-/På-etiketter.