Hjälpmedelsgenvägen
Du kan ställa in att tre snabba tryck på Digital Crown ska slå av eller…

VoiceOver
Med kan du använda Apple Watch även om du inte kan se skärmen. Flytta runt på…

Ställa in Apple Watch med VoiceOver
Du kan ställa in Apple Watch och parkoppla den med en iPhone med hjälp av VoiceOver.…

Grunderna i Apple Watch med VoiceOver
Byt urtavla. När din nuvarande urtavla visas trycker du hårt på skärmen och bläddrar bland…

Zooma
Förstora det som visas på Apple Watch-skärmen genom att zooma. Slå på zoomning. Öppna appen Inställningar…

Av-/På-etiketter
Visa en ytterligare lägesindikator genom att slå på knappetiketter. När knappetiketter är på visas en…

Monoljud och ljudbalans
Aktivera monoljud om du vill höra en kombination av både vänster och höger ljudsignal från…

Fet text
Du kan göra texten på Apple Watch enklare att läsa genom att visa den i fet…

Textstorlek
Du kan även justera storleken på text som visas i alla områden på Apple Watch som…

Siri
kan hjälpa till i många situationer – fråga bara. Be om hjälp. Håll in Digital…