Registrera dagliga aktiviteter

Appen Aktivitet Symbol för Aktivitet på Apple Watch registrerar dina rörelser under dagen och uppmuntrar dig att nå dina träningsmål. Appen mäter hur ofta du står upp, hur mycket du rör på dig och hur många minuter som du tränar, samt visar tre färgade ringar som sammanfattar dina framsteg. Målet är att sitta mindre, röra sig mer och att träna genom att fylla varje ring varje dag. Appen Aktivitet på iPhone lagrar långtidsdata över all din aktivitet.

VARNING: Apple Watch, pulssensorn och Apple Watch-apparna som ingår är inte medicinska enheter och är endast avsedda för träningsändamål. Viktig information om att använda träningsapparna säkert finns i Viktig säkerhetsinformation.

Kom igång. Första gången du öppnar Aktivitet Symbol för Aktivitet på Apple Watch läser du beskrivningarna av Rörelse, Träning och Stå genom att svepa åt vänster. Tryck sedan på Kom igång. Ange kön, ålder, vikt och längd och välj en aktivitetsnivå genom att trycka på och använda Digital Crown. Sedan kan du börja röra dig.

I appen Aktivitet kan du ställa in tre dagliga konditionsmål: Stå, Rörelse och Träning.

Obs! Du kan också ange födelsedatum, kön, längd och vikt i Apple Watch-appen på iPhone. Tryck på Min klocka i Apple Watch-appen på iPhone och sedan på Hälsa.

Visa dina framsteg. Svep uppåt på urtavlan och svep sedan till överblicken Aktivitet när du vill se hur du ligger till. Ringen Rörelse visar hur många aktiva kalorier du har förbränt. Ringen Träning visar hur många minuters livlig aktivitet du har klarat av. Ringen Stå visar hur många gånger under dagen som du stått i minst en minut per timme. Visa en graf över dina framsteg genom att svepa uppåt på en aktivitet eller vrida på Digital Crown.

Tryck på överblicken för att öppna appen Aktivitet Symbol för Aktivitet. Här kan du sedan svepa för att visa de enskilda aktiviteterna. Tryck på skärmen om du vill se en sammanfattning över veckan som gått eller ändra dina rörelsemål.

Träningsframstegen visas som en ring eller en graf i överblicken Aktivitet.

En överlappande ring betyder att du har överträffat målet. Håll utkik efter utmärkelser för dina prestationer. Rulla nedåt när du får en notis om en prestation så ser du utmärkelsen. Dra sedan fingret på utmärkelsen så att du kan se den ur alla vinklar.

I överblicken Aktivitet markerar färgade ringar dina framsteg mot de dagliga målen Rörelse, Träning och Stå.

Granska aktivitetshistoriken och visa dina prestationer. Öppna appen Aktivitet på iPhone och tryck på ett datum i kalendern så visas detaljinformation för den dagen.

Om du vill dela en utmärkelse trycker du på delningsknappen längst upp till höger när utmärkelsen visas på iPhone. Du kan dra i brickan för utmärkelsen i mitten av skärmen om du vill vrida den.

Justera dina mål. Öppna Aktivitet Symbol för Aktivitet på Apple Watch och tryck hårt på skärmen tills du ser en vy där du kan ändra rörelsemålet.

Ändra ditt dagliga rörelsemål genom att trycka på skärmen i appen Aktivitet.

Varje måndag får du en notis om föregående veckas prestationer, och du kan justera ditt dagliga rörelsemål för veckan som kommer. Apple Watch föreslår mål baserat på tidigare prestationer.

Styr aktivitetspåminnelser. Påminnelser kan hjälpa dig att uppnå målen. Apple Watch meddelar dig om du håller takten eller släpar efter på vägen mot aktivitetsmålen. Välj vilka påminnelser och varningar som du vill se genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka och sedan på Aktivitet.

Aktivitetsskärmen i Apple Watch-appen, där du kan anpassa vilka notiser som du ska få och om de ska visas i överblicken Aktivitet.

Stäng av coachning under en dag. Stäng av aktivitetspåminnelser under resten av dagen genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone, trycka på Min klocka och sedan Aktivitet. Slå på Stäng av ljudet för påminnelser under en dag.