Använda Apple Watch utan dess parkopplade iPhone

Tre Apple Watch-skärmar som visar alternativ för att använda klockan utan att dess parkopplade iPhone är i närheten: spela upp musik, kontrollera aktivitetsmålen och springa. Skärmen visar hur länge träningen har varat.

Även om du behöver ha din iPhone i närheten för mycket av det du gör med Apple Watch finns det fortfarande saker du kan göra om du inte har iPhone med dig eller om den är avstängd:

  • Spela upp musik från en synkroniserad spellista på Apple Watch

  • Använda klockan symbol för Klocka, alarm Alarmsymbol, timer symbol för Timer och tidtagarur symbol för Tidtagarur

  • Mäta din aktivitet med appen Aktivitet Symbol för Aktivitet

  • Hålla koll på träningar med appen Träning Symbol för Träning

  • Visa bilder från synkroniserade fotoalbum i appen Bilder symbol för appen Bilder

  • Betala med Apple Pay

Apple Watch ansluter till sin parkopplade iPhone via trådlös Bluetooth-teknik och använder denna iPhone för många trådlösa funktioner. Apple Watch kan inte själv ställa in Wi-Fi-nätverk, men den kan ansluta till Wi-Fi-nätverk som du har ställt in eller anslutit till med den iPhone som är parkopplad.

Om du har din Apple Watch inom räckvidden för ett Wi-Fi-nätverk som iPhone har anslutit till tidigare kan du fortfarande göra följande saker (även om iPhone är avstängd):

  • Använda Siri

  • Skicka och ta emot Digital Touch-meddelanden

  • Skicka och ta emot meddelanden med iMessage Symbol för Meddelanden

  • Ringa och ta emot telefonsamtal telefonsymbol (om du har aktiverat Wi-Fi-samtal och du är inom räckvidden för ett Wi-Fi-nätverk som din iPhone har anslutit till tidigare).