Styra Apple TV

Du kan använda Apple Watch som en fjärrkontroll till Apple TV när de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Parkoppla Apple Watch med Apple TV. Om din iPhone aldrig har anslutit till samma Wi-Fi-nätverk som Apple TV använder börjar du med att ansluta till det. Öppna appen Fjärrkontroll symbol för fjärrkontroll på Apple Watch och tryck på Lägg till enhet. Gå till Inställningar > Allmänt > Fjärrkontroller på Apple TV, välj din Apple Watch och ange lösenkoden som visas på Apple Watch.

När parkopplingssymbolen visas bredvid Apple Watch kan den börja styra Apple TV.

Styr Apple TV. Se till att Apple TV är vaken. Öppna appen Fjärrkontroll symbol för fjärrkontroll på Apple Watch, välj Apple TV och gå sedan igenom menyalternativen på Apple TV genom att svepa uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Aktivera ett markerat objekt genom att trycka på det. Gå tillbaka genom att trycka på menyknappen, eller gå tillbaka till den översta menyn genom att trycka och hålla på den. Pausa och återuppta uppspelningen genom att trycka på knappen för uppspelning/paus.

Skärmen på Apple Watch förvandlas till en fjärrkontroll när den är ansluten till en Apple TV. Ändra valet i Apple TV genom att svepa var som helst på skärmen. Menyknappen finns i nedre vänstra hörnet och knappen för uppspelning/paus finns i nedre högra hörnet. Tryck på tillbakaknappen i övre vänstra hörnet när du är klar.

Ta bort parkopplingen och Apple TV. Ta bort Apple Watch genom att gå till Inställningar > Allmänt > Fjärrkontroller på Apple TV och markera Apple Watch under iOS-fjärrkontroller. Öppna sedan appen Fjärrkontroll symbol för fjärrkontroll på Apple Watch och tryck på Ta bort när meddelandet om en förlorad anslutning visas.