Skicka en Digital Touch

Skicka en teckning, några lätta tryck eller dina hjärtslag.

Tryck bara på notisen när du vill se (eller känna) en teckning, ett tryck eller hjärtslag som någon har skickat till dig.

När du tar emot en teckning, ett tryck eller ett hjärtslag från någon innehåller notisen en svarsknapp nära nederkanten.

Skicka en teckning. Använd fingret till att rita på skärmen. Tryck på färgväljaren högst upp till höger om du vill välja en annan färg, även om det är i samma teckning. Teckningen skickas när du slutar att rita eller byta färg.

Ändra färg på teckningen genom att trycka på färgknappen i det övre högra hörnet.

Skicka ett tryck. Tryck på skärmen och skicka ett enda tryck, eller tryck flera gånger och skicka en trycksekvens.

Skicka ett tryck till en vän genom att trycka på skärmen med fingret.

Dela dina hjärtslag. Placera två fingrar på skärmen tills du känner din puls och ser den animerad på skärmen.

Du kan skicka dina hjärtslag till en vän.

Behöver du en uppdatering? Tryck på infoknappen på Digital Touch-skärmen så får du tips.