Följa aktier

Visa information om de aktier som du följer på iPhone med appen Aktier på Apple Watch.

Fråga Siri. ”Vad var det senast betalda priset för en Apple-aktie?”

Följ marknaden. Bläddra bland dina aktier genom att öppna appen Aktier symbolen för Aktier på Apple Watch.

Visa detaljer om en aktie. Tryck på den i listan och rulla genom att vrida på Digital Crown. Ändra tidsskalan genom att trycka på utvecklingsdiagrammet (eller på tidsmarkörerna under den). Gå tillbaka till aktielistan genom att trycka på < högst upp till vänster.

Information om en aktie i appen Aktier. Visa fler detaljer genom att vrida på Digital Crown.

Lägg till, radera och sortera aktier. Lägg till, radera och sortera aktierna med appen Aktier på iPhone. De ändringar som du gör där används på Apple Watch.

Välj vilka uppgifter som ska visas. Öppna appen Aktier på iPhone, tryck sedan på Prisändring för valfri aktie för att se Procentändring eller Börsvärde.

Växla till Aktier på iPhone. Svep uppåt från symbolen för Aktier längst ned till vänster på iPhones låsskärm medan du visar appen Aktier symbolen för Aktier eller överblicken Aktier på Apple Watch.