Pierwsze kroki
Inne sposoby wyświetlania podręcznika, Dbanie o Apple Watch, Ładowanie Apple Watch, Zmiana języka i orientacji, Dostosowywanie jasności, wielkości tekstu, dźwięków i haptyki, Ikony statusu, Włączanie, budzenie i odblokowywanie, Program Apple Watch, Konfigurowanie i łączenie w parę z iPhone’em, Krótki opis Apple Watch.

Podstawy
Wyłączanie Wi‑Fi i Bluetooth, Siri na Apple Watch, Korzystanie z Apple Watch bez połączonego w parę iPhone’a, Lokalizowanie iPhone’a, Przekazywanie zadań z Apple Watch na iPhone’a, Kontaktowanie się ze znajomymi, Programy dostarczane z Apple Watch, Organizowanie programów i używanie ich.

Tarcze zegarka
Tarcze i ich funkcje, Dostosowywanie tarczy zegarka.

Powiadomienia
Sprawdzanie nieprzeczytanych powiadomień, Sprawdzanie nowych powiadomień, Powiadomienia na Apple Watch.

Skróty
Organizowanie skrótów, Przeglądanie skrótów, Szybki wgląd w przydatne informacje.

Pomiar i wskazywanie czasu
Używanie Apple Watch jako zegara na szafce nocnej, Skanowanie rozkładu dnia przy użyciu funkcji Podróż w czasie, Sprawdzanie czasu w innych miejscach świata, Mierzenie czasu stoperem, Korzystanie z minutnika, Ustawianie alarmów.

Wiadomości
Wysyłanie wiadomości i zarządzanie nimi, Odczytywanie wiadomości i odpowiadanie na nie.

Digital Touch
Wysyłanie Digital Touch, Informacje na temat Digital Touch.

Mail
Zarządzanie pocztą, Odpowiadanie na wiadomość email, Czytanie poczty.

Połączenia telefoniczne
Wykonywanie rozmów przez Wi‑Fi, Wykonywanie połączeń telefonicznych, Odbieranie połączeń telefonicznych.

Kalendarze i przypomnienia
Ustawianie przypomnień i odpowiadanie na nie, Sprawdzanie i uaktualnianie kalendarza.

Zdrowie i fitness
Zapewnianie dokładności danych, Sprawdzanie tętna, Monitorowanie treningów, Śledzenie dziennej aktywności.

Apple Pay i Wallet
Korzystanie z programu Wallet dla innych kart i biletów, Korzystanie z kart lojalnościowych, Dokonywanie zakupów przy użyciu Apple Pay.

Mapy i trasy
Uzyskiwanie tras dojścia lub dojazdu, Przeglądanie mapy.

Muzyka
Odtwarzanie muzyki na Apple Watch, Odtwarzanie muzyki na iPhonie.

Pilot
Sterowanie Apple TV, Sterowanie odtwarzaniem muzyki na Macu lub PC.

Zdjęcia
Zarządzanie przechowywaniem zdjęć, Wybieranie albumu, Wyświetlanie zdjęć na Apple Watch.

Pilot aparatu
Korzystanie z samowyzwalacza, Korzystanie ze zdalnego wizjera i migawki.

Giełda
Dodawanie informacji o notowaniu do tarczy zegarka, Sprawdzanie jednego notowania w widoku skrótu, Śledzenie notowań.

Pogoda
Wyświetlanie pogody na tarczy zegarka, Sprawdzanie pogody.

Dostępność i ustawienia z nią związane
Siri, Wielkość tekstu, Tekst pogrubiony, Dźwięk mono oraz wyrównanie dźwięku, Etykiety stanu opcji, Zoom, Podstawy korzystania z VoiceOver na Apple Watch, Konfigurowanie Apple Watch przy użyciu funkcji VoiceOver, VoiceOver, Skrót funkcji dostępności.

Bezpieczeństwo, obsługa i wsparcie
Apple a środowisko naturalne, Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu, Próby i znaki probiercze Apple Watch Edition, Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi dla Apple Watch, magnetycznego paska do ładowania Apple Watch oraz magnetycznego etui do ładowania Apple Watch, Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC dla Apple Watch, magnetycznego paska do ładowania Apple Watch oraz magnetycznego etui do ładowania Apple Watch, Więcej informacji, serwis i wsparcie, Sprzedaż, przekazanie Apple Watch innej osobie lub jego utrata, Odtwarzanie Apple Watch z archiwum, Uaktualnianie oprogramowania Apple Watch, Odtwarzanie Apple Watch.