Verklaring van conformiteit voor Canada voor de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningvrije apparatuur. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat moet storing accepteren, ook storing die mogelijk tot een ongewenste werking van het apparaat leidt.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)