Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de Apple Watch of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u de Apple Watch gebruikt.

Gebruik  Ga zorgvuldig om met de Apple Watch. De behuizing van de Apple Watch is gemaakt van verschillende materialen, waaronder de volgende:

  • Apple Watch: 316L roestvrij staal, saffierkristal, keramiek

  • Apple Watch Sport: 7000-serie aluminium, Ion-X-glas (gehard glas), kunststoffen

  • Apple Watch Edition: 18-karaats goud, saffierkristal, keramiek

De Apple Watch bevat gevoelige elektronische onderdelen en kan beschadigd raken als het apparaat valt, verbrandt, wordt doorboord of wordt ingedeukt. Als uw Apple Watch beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer het scherm is gebarsten of wanneer er waarneembaar water in is terechtgekomen, bestaat er kans op letsel en moet u het apparaat niet gebruiken. Vermijd overmatige blootstelling aan stof en zand.

Reparatie  Open de Apple Watch niet en probeer de Apple Watch niet zelf te repareren. Bij het demonteren van de Apple Watch kunt u het apparaat beschadigen, kan de waterbestendigheid worden aangetast of kunt u zichzelf verwonden. Als uw Apple Watch beschadigd is of niet goed functioneert, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider. Meer informatie over service kunt u vinden op www.apple.com/support/watch/service/faq.

Batterij  Probeer de batterij van de Apple Watch niet zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. De lithium-ionbatterij van de Apple Watch mag uitsluitend worden nagekeken of vervangen door Apple of een erkende serviceprovider. U krijgt mogelijk een vervangende Apple Watch (in plaats van uw oorspronkelijke apparaat) wanneer u gebruikmaakt van de batterijservice. Batterijen moeten worden gerecycled en mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Verbrand de batterij niet. Informatie over de batterijservice en het recyclen van batterijen kunt u vinden op www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling.

Afleiding In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van de Apple Watch uw aandacht afleiden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijvoorbeeld wanneer u tijdens het autorijden een bericht typt of tijdens het fietsen een koptelefoon draagt). Houd u aan eventuele regels die het gebruik van een mobiele telefoon of een koptelefoon verbieden of beperken (bijvoorbeeld de regel om tijdens het autorijden uitsluitend handsfree te mogen bellen).

Navigatie  Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Voor sommige voorzieningen in Kaarten moeten locatievoorzieningen zijn ingesteld. Vergelijk de gegevens op de Apple Watch met uw omgeving en raadpleeg bij tegenstrijdigheden de aanwezige verkeersborden. Gebruik deze voorzieningen niet tijdens activiteiten waarbij uw volledige aandacht nodig is. Houd u altijd aan de verkeersborden en de geldende regelgeving in het gebied waar u de Apple Watch gebruikt en gebruik altijd uw gezonde verstand.

Opladen Laad de Apple Watch op met de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de meegeleverde lichtnetadapter (en voor de Apple Watch Edition de meegeleverde magnetische Apple Watch-oplaadbox met kabel, of de meegeleverde magnetische Apple Watch-oplaadkabel). U kunt ook gebruikmaken van andere Lightning-kabels en 5-Watt lichtnetadapters met een MFi-logo. Zorg dat de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de lichtnetadapter zich altijd in een goed geventileerde ruimte bevinden wanneer u de Apple Watch oplaadt. Laat de magnetische Apple Watch-oplaadbox open wanneer u de Apple Watch Edition in de oplaadbox oplaadt. Het gebruik van een beschadigde magnetische Apple Watch-oplaadkabel of magnetische Apple Watch-oplaadbox of het in een vochtige omgeving opladen van de Apple Watch kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de Apple Watch of andere eigendommen. Overtuig u ervan dat de Apple Watch en de magnetische Apple Watch-oplaadkabel of de magnetische Apple Watch-oplaadbox droog zijn voordat u de Apple Watch oplaadt. Wanneer u de Apple Watch oplaadt met de magnetische Apple Watch-oplaadkabel of de magnetische Apple Watch-oplaadbox, controleert u eerst of de USB-connector goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u de adapter aansluit op een stopcontact. Laad de Apple Watch niet op in direct zonlicht. Draag de Apple Watch niet tijdens het opladen.

Langdurige blootstelling aan warmte De Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel, de magnetische Apple Watch-oplaadbox en de lichtnetadapter voldoen aan de normen en limietwaarden die voor de oppervlaktetemperatuur gelden. Zelfs als deze limietwaarden niet worden overschreden, kan langdurig contact met warme oppervlakken echter ongemak of letsel veroorzaken. De Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel, de magnetische Apple Watch-oplaadbox en de lichtnetadapter worden warm wanneer de apparaten zijn aangesloten op een voedingsbron. Gebruik uw gezonde verstand om te voorkomen dat uw huid langdurig in aanraking komt met de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel, de magnetische Apple Watch-oplaadbox of de lichtnetadapter wanneer de apparaten zijn aangesloten op een voedingsbron. Laat de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel, de magnetische Apple Watch-oplaadbox of de lichtnetadapter bijvoorbeeld niet onder een deken, een kussen of uw lichaam liggen wanneer de Apple Watch wordt opgeladen of wanneer de magnetische Apple Watch-oplaadkabel, de magnetische Apple Watch-oplaadbox of de lichtnetadapter is aangesloten op een voedingsbron. Wees met name voorzichtig als u een aandoening hebt die uw vermogen aantast om warmte op uw lichaam te voelen. Doe de Apple Watch af als het apparaat onaangenaam warm wordt.

Gehoorbeschadiging  Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Door achtergrondgeluiden en voortdurende blootstelling aan hoge volumes kunnen geluiden zachter lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Controleer het volume van audiomateriaal voordat u een Bluetooth-headset gebruikt. Meer informatie over gehoorbeschadiging kunt u vinden op www.apple.com/nl/sound.

WAARSCHUWING: Luister niet langdurig naar geluid met een hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Radiofrequente straling De Apple Watch gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met draadloze netwerken. Voor informatie over radiofrequente straling als gevolg van radiosignalen en maatregelen die u kunt nemen om straling te beperken, opent u de Apple Watch-app op uw iPhone en tikt u op 'Mijn Watch' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Juridische informatie' > 'RF-straling' of gaat u naar www.apple.com/legal/rfexposure.

Radiofrequentie-interferentie  Neem borden en meldingen in acht die het gebruik van elektronische apparatuur beperken of verbieden (bijvoorbeeld in ziekenhuizen of op locaties waar met springladingen wordt gewerkt). Hoewel de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox zijn ontworpen, getest en vervaardigd overeenkomstig de voorschriften met betrekking tot radiofrequentiestraling, kan een dergelijke straling van de Apple Watch, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox een nadelig effect hebben op de werking van andere elektronische apparatuur, waardoor die apparatuur niet meer goed functioneert. Koppel de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox los van een stopcontact en schakel de Apple Watch uit of activeer de vliegtuigmodus wanneer het gebruik ervan niet is toegestaan (bijvoorbeeld in een vliegtuig) of als de autoriteiten hierom vragen.

Interferentie met medische apparaten  De Apple Watch bevat onderdelen en radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzenden. De Apple Watch, sommige bandjes, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox bevatten magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd een veilige afstand aan tussen uw medische apparaat en de Apple Watch, de bijbehorende bandjes, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie die specifiek voor uw medische apparaat geldt. Staak het gebruik van de Apple Watch, de bijbehorende bandjes, de magnetische Apple Watch-oplaadkabel en de magnetische Apple Watch-oplaadbox als u vermoedt dat ze interferentie veroorzaken met uw pacemaker of defibrillator of een ander medisch apparaat.

Geen medische apparatuur  De Apple Watch, de hartslagsensor en de meegeleverde Apple Watch-apps zijn geen medische apparatuur en zijn uitsluitend bedoeld voor fitnessdoeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij het stellen van diagnoses van ziekten of aandoeningen, of voor het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten en aandoeningen.

Medische aandoeningen  Raadpleeg uw arts voordat u aan lichamelijke activiteiten met gebruikmaking van de Apple Watch begint of veranderingen hierin aanbrengt. Wees voorzichtig en oplettend wanneer u aan lichaamsbeweging doet. Staak uw lichaamsbeweging onmiddellijk zodra u pijn voelt of u zich zwak, duizelig, uitgeput of kortademig voelt. Door aan lichaamsbeweging te doen, aanvaardt u alle daaraan verbonden risico's, met inbegrip van letsel dat uit dergelijke activiteiten kan voortvloeien. Als u een medische aandoening hebt waarop de Apple Watch mogelijk van invloed zou kunnen zijn (bijvoorbeeld attaques, tijdelijke bewusteloosheid, oogklachten of hoofdpijn), raadpleegt u uw arts voordat u de Apple Watch gebruikt.

Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat  Het kan gevaarlijk zijn de Apple Watch op te laden of te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht een hoog gehalte aan ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle borden en instructies op.

Activiteiten met grote gevolgen  De Apple Watch is niet bedoeld voor gebruik waarbij een storing van het apparaat kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige milieuschade.

Verstikkingsgevaar  Sommige bandjes van de Apple Watch kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd deze bandjes daarom uit de buurt van kleine kinderen.

Huidgevoeligheid Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde materialen die in sieraden, horloges en andere accessoires worden gebruikt en ondervinden reacties bij langdurig contact daarvan met de huid. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door allergieën, milieufactoren, langdurige blootstelling aan irriterende stoffen zoals zeep of transpiratievocht. Het risico van irritatie als gevolg van het dragen van een accessoire is hoger als u een allergie of andere gevoeligheid hebt. Als u weet dat u een gevoelige huid hebt, neem dan speciale maatregelen als u de Apple Watch draagt. Het risico van irritatie is vermoedelijk groter wanneer u de Apple Watch te strak draagt. Doe de Apple Watch regelmatig af, zodat de huid kan ademen. Verklein de kans op huidirritatie door de Apple Watch en het bandje schoon en droog te houden. Als uw huid rood wordt, opzwelt of jeukt of als u last krijgt van andere irritaties of ongemakken op de huid rondom of onder uw Apple Watch, doet u de Apple Watch af en raadpleegt u uw arts voordat u de Apple Watch opnieuw gaat dragen. Wanneer u de Apple Watch blijft dragen, ook nadat de symptomen zijn afgenomen, kan de irritatie terugkomen of verergeren.

De Apple Watch, de spacegrijze Apple Watch Sport, de aluminium Apple Watch Sport in de kleur roségoud, de roestvrijstalen gedeelten van sommige Apple Watch-bandjes, de metalen gedeelten van de Hermès-bandjes en de magneten in het horloge en de bandjes bevatten een geringe hoeveelheid nikkel. Hoewel blootstelling aan nikkel door contact met deze materialen onwaarschijnlijk is, moeten klanten met een nikkelallergie voorzichtig zijn met het dragen van deze horloges en bandjes totdat zij hebben vastgesteld dat zij er niet allergisch op reageren.

De Apple Watch, het Milanese bandje, het bandje met de moderne gesp en het leren bandje met magneetsluiting bevatten methacrylaatresten van lijmproducten. Methacrylaten komen voor in veel consumentenproducten die in contact komen met de huid, zoals pleisters, maar sommige mensen kunnen er gevoelig voor zijn of er na verloop van tijd gevoelig voor worden. Hoewel blootstelling aan methacrylaat door het dragen van de Apple Watch en de bandjes onwaarschijnlijk is, moeten klanten met een methacrylaatallergie voorzichtig zijn met het dragen van de bandjes totdat zij hebben vastgesteld dat zij er niet allergisch op reageren.

De gebruikte materialen van de Apple Watch en de Apple Watch-bandjes voldoen aan de normen voor sieraden die zijn vastgesteld door de U.S. Consumer Product Safety Commission, toepasselijke Europese voorschriften en andere internationale normen.