Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Meer informatie kunt u vinden op www.apple.com/nl/environment.