VoiceOver

VoiceOver helpt u om uw Apple Watch te gebruiken, ook als u het scherm niet kunt zien. U kunt met eenvoudige bewegingen onderdelen op het scherm selecteren. VoiceOver spreekt vervolgens uit wat u hebt geselecteerd.

VoiceOver inschakelen: Open de Instellingen-app Instellingen-symbool op uw Apple Watch, tik op 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'VoiceOver' in. U kunt VoiceOver voor uw Apple Watch ook inschakelen via uw iPhone: Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Mijn Watch' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > en schakel 'VoiceOver' in. U kunt ook de activeringsknop gebruiken. Zie De activeringsknop. En dan is er altijd nog Siri:

Vraag Siri. "Schakel VoiceOver in."

Het scherm verkennen: Beweeg uw vinger over het scherm. Terwijl u dat doet, wordt de naam van elk onderdeel dat u aanraakt uitgesproken. U kunt ook een onderdeel selecteren door met één vinger te tikken of een onderdeel ernaast selecteren door met één vinger naar links of naar rechts te vegen. Veeg met twee vingers naar links of naar rechts of omhoog of omlaag om naar een andere pagina te gaan. (Veeg bijvoorbeeld met twee vingers omhoog op de wijzerplaat om snelle blikken te zien en veeg vervolgens met twee vingers naar links of naar rechts om de verschillende snelle bikken te bekijken.)

Teruggaan: Bent u het spoor bijster geraakt? Zigzag met twee vingers: Maak met twee vingers snel een z-vorm op het scherm.

Taken op een onderdeel uitvoeren: Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, tikt u niet eenmaal, maar tweemaal om een app te openen, een optie in- of uit te schakelen of een andere taak uit te voeren waarvoor normaal gesproken één tik wordt gebruikt. Selecteer een appsymbool of optieschakelaar door te tikken of te vegen en tik vervolgens dubbel om de bijbehorende taak uit te voeren. Om bijvoorbeeld VoiceOver uit te schakelen, selecteert u de knop 'VoiceOver' en tikt u vervolgens dubbel ergens op het scherm.

Overige taken uitvoeren: Voor sommige onderdelen zijn verschillende taken beschikbaar. Wanneer u een onderdeel selecteert, hoort u "taken beschikbaar". Veeg omhoog of omlaag om een taak te selecteren en tik vervolgens dubbel om de taak uit te voeren. (Wanneer u bijvoorbeeld de wijzerplaat selecteert, kunt u omhoog of omlaag vegen om naar taken voor snelle blikken of voor Berichtencentrum te gaan.)

De VoiceOver-functie pauzeren: U kunt de VoiceOver-functie stopzetten door met twee vingers op het scherm te tikken. Tik nogmaals met twee vingers om de VoiceOver-functie te hervatten.

Het VoiceOver-volume aanpassen: Tik dubbel met twee vingers en houd vast en schuif vervolgens omhoog of omlaag. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' tikken en de schuifknop slepen.

De spreeksnelheid aanpassen: Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Mijn Watch' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop.

Het scherm uitschakelen: U kunt om privacyredenen het schermgordijn inschakelen, zodat niemand het scherm van uw Apple Watch kan zien terwijl u VoiceOver gebruikt. Open de Instellingen-app Instellingen-symbool op uw Apple Watch, tik op 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Schermgordijn' in.

VoiceOver uitschakelen: Open de Instellingen-app Instellingen-symbool, tik op 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en tik op de knop 'VoiceOver'.

Vraag Siri. "Schakel VoiceOver uit."

Uw Apple Watch configureren met VoiceOver: U kunt uw Apple Watch met behulp van VoiceOver configureren. Druk hiervoor tijdens de configuratieprocedure driemaal op de Digital Crown. Zie voor stapsgewijze instructies Uw Apple Watch met VoiceOver configureren.