Uw Apple Watch met VoiceOver configureren

VoiceOver kan u helpen om uw Apple Watch te configureren en met uw iPhone te koppelen. Om een knop of ander onderdeel te markeren, veegt u op het scherm met één vinger naar links of naar rechts. Tik om het geselecteerde onderdeel te activeren.

Uw Apple Watch met VoiceOver configureren

 1. Als de Apple Watch niet aanstaat, zet u deze aan door op de zijknop (onder de Digital Crown) te drukken.

 2. Schakel VoiceOver op de Apple Watch in door driemaal op de Digital Crown te drukken.

 3. Veeg op het scherm naar rechts of naar links om een taal te kiezen en tik vervolgens dubbel om deze te selecteren.

 4. Veeg naar rechts om de knop 'Start koppeling' te markeren en tik vervolgens dubbel.

 5. Schakel VoiceOver in op uw iPhone via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'.

 6. Om de Apple Watch-app te openen, gaat u naar het beginscherm van uw iPhone, veegt u naar rechts om de Apple Watch-app te selecteren en tikt u dubbel.

 7. Om uw iPhone gereed te maken om te koppelen, veegt u naar rechts om de knop 'Start koppeling' te selecteren en tikt u dubbel.

  Het scherm 'Houd de Apple Watch voor de camera' verschijnt.

 8. Om te proberen de koppeling automatisch tot stand te brengen, richt u de camera van de iPhone vanaf circa 15 centimeter afstand op de Apple Watch.

  Wanneer u de bevestiging hoort dat de koppeling tot stand is gebracht, gaat u verder met stap 14. Als de koppeling niet is gelukt, kunt u stap 9 tot en met 13 uitvoeren om de koppeling handmatig tot stand te brengen.

 9. Veeg naar rechts om de knop 'Koppel Apple Watch handmatig' te selecteren en tik dubbel.

 10. Zoek uw Apple Watch-ID op uw Apple Watch, veeg naar rechts naar de knop 'Info over handmatig koppelen met de Apple Watch' en tik dubbel. Veeg eenmaal naar rechts om de unieke identificatie van uw Apple Watch te horen, bijvoorbeeld 'Apple Watch 52345'.

 11. Selecteer uw Apple Watch op uw iPhone: veeg naar rechts totdat u dezelfde Apple Watch-ID hoort die u zojuist op de Apple Watch hoorde en tik dubbel.

 12. Om uw koppelingscode te verkrijgen, veegt u op uw Apple Watch naar rechts totdat u de zescijferige code hoort.

 13. Voer de koppelingscode van de Apple Watch in op uw iPhone met behulp van het toetsenbord.

  Wanneer de koppeling is gelukt, hoort u "uw Apple Watch is gekoppeld". Als de koppeling niet lukt, tikt u om op de meldingen te reageren. De Apple Watch en de Apple Watch-app op de iPhone gaan terug naar hun begininstellingen, zodat u het opnieuw kunt proberen.

 14. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, veegt u op uw iPhone naar rechts naar de knop 'Configureer Apple Watch' en tikt u dubbel.

 15. Om uw polsvoorkeur in te stellen, veegt u op het scherm 'Polsvoorkeur' naar rechts om 'Links' of 'Rechts' te selecteren en tikt u dubbel.

 16. Neem de voorwaarden door, veeg naar rechts op het scherm 'Voorwaarden' om 'Akkoord' te selecteren en tik dubbel. Selecteer 'Akkoord' in de melding die verschijnt en tik dubbel.

 17. Om het wachtwoord voor uw Apple ID in te stellen, veegt u naar rechts naar de knop 'Voer wachtwoord in', tikt u dubbel en voert u het wachtwoord in van de Apple ID die u op uw iPhone gebruikt. Tik vervolgens dubbel op de Return-toets rechtsonder op het toetsenbord.

 18. Veeg naar de gewenste optie voor locatievoorzieningen en tik dubbel.

 19. Veeg naar de gewenste optie voor Siri en tik dubbel.

 20. Om een toegangscode voor uw Apple Watch in te stellen, veegt u op het scherm 'Toegangscode' naar rechts om 'Maak code aan' te selecteren en tikt u dubbel. Voer op uw Apple Watch de viercijferige toegangscode van uw keuze in en voer deze ter bevestiging nogmaals in. Selecteer een cijfer door te vegen, te tikken of uw vinger over het scherm te slepen en tik dubbel.

 21. Stel op uw Apple Watch in of uw Apple Watch moet worden ontgrendeld wanneer u uw iPhone ontgrendelt.

 22. Geef aan of u wel of geen extra apps op uw Apple Watch wilt installeren door op uw iPhone naar 'Installeer alles' of 'Kies later' te vegen en dubbel te tikken.

  Uw Apple Watch wordt gesynchroniseerd met uw iPhone. Dit duurt enkele minuten. Veeg op uw iPhone naar 'Voortgang synchronisatie' om te horen hoe ver de synchronisatie is gevorderd. Wanneer u "synchronisatie voltooid" hoort, is uw Apple Watch klaar voor gebruik en wordt de wijzerplaat afgebeeld. Veeg naar links of naar rechts om de opties voor wijzerplaten te verkennen. Zie VoiceOver voor informatie over het gebruik van VoiceOver in combinatie met uw Apple Watch.