Wekkers instellen

Met de Wekker-app Wekker-symbool kunt u instellen dat de Apple Watch op het gewenste tijdstip een geluids- of trilsignaal geeft. U kunt een wekker toevoegen aan uw wijzerplaat, zodat u in één oogopslag kunt zien voor wanneer er wekkers zijn ingesteld en u de Wekker-app met een tikje kunt openen.

Vraag Siri. "Stel voor elke dag een wekker in voor zes uur 's avonds."

Een wekker toevoegen: Open de Wekker-app Wekker-symbool, druk stevig op het scherm en tik op 'Nieuwe wekker' (+). Tik op 'Wijzig tijd', tik op de uren of de minuten (en op 'a.m.' of 'p.m.' indien aanwezig), draai de Digital Crown om het tijdstip aan te passen en tik op 'Stel in'. Stel in of de wekker moet worden herhaald, geef eventueel een naam op en activeer desgewenst de sluimerfunctie.

Drie Apple Watch-schermen waarin te zien is hoe u een wekker instelt: Druk op het scherm om een wekker toe te voegen, draai de Digital Crown om de tijd in te stellen en geef instellingen op voor onder andere herhalen en sluimeren.

Een wekker instellen of aanpassen: Open de Wekker-app Wekker-symbool en tik op de knop naast de wekker om deze in of uit te schakelen, of tik op de wekker om de instellingen te wijzigen.

Wekker-scherm met drie wekkers en knoppen om ze in of uit te schakelen.

Vraag Siri. "Schakel de wekker voor half acht uit."

Een ingestelde wekker op uw wijzerplaat bekijken: Druk stevig op het scherm met de wijzerplaat en tik op 'Pas aan'. Veeg naar links totdat u afzonderlijke complicaties voor wijzerplaten kunt selecteren, tik op de complicatie die u voor wekkers wilt gebruiken en draai vervolgens de Digital Crown om de wekker te selecteren. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Digital Crown. U kunt wekkers toevoegen aan de volgende wijzerplaten: Chronograaf, Eenvoud, Handig, Kleur, Mickey Mouse en Modulair.

Twee schermen. Op het ene scherm is te zien hoe u een wekker aan uw wijzerplaat toevoegt. Op het andere scherm is de toegevoegde wekker op de wijzerplaat te zien.

De sluimeroptie uitschakelen: Wanneer een wekker afgaat, kunt u op 'Sluimer' tikken om de wekker na enkele minuten nogmaals te laten afgaan. Als u niet wilt dat de wekker later nogmaals afgaat, tikt u op de wekker in de lijst en schakelt u de sluimeroptie uit.

Twee Apple Watch-schermen. Op het ene scherm is een wijzerplaat met een wekker en een sluimerknop te zien. Op het andere scherm zijn de 'Wijzig wekker'-instellingen te zien, waar u de sluimeroptie kunt in- of uitschakelen.

Een wekker verwijderen: Open de Wekker-app Wekker-symbool, tik op de wekker in de lijst, scrol omlaag en tik op 'Verwijder'.

Het 'Wijzig wekker'-scherm, waar u omlaag scrolt om een wekker te verwijderen.