Tijden bijhouden met een stopwatch

U kunt gemakkelijk en nauwkeurig tijden bijhouden. Met de Apple Watch kunt u tijdmetingen doen tot een maximum van 11 uur en 55 minuten en ook rondetijden en tussentijden bijhouden. Vervolgens kunt u de resultaten weergeven in een lijst, een grafiek of rechtstreeks op uw wijzerplaat. De wijzerplaat Chronograaf heeft een ingebouwde stopwatch en aan de volgende wijzerplaten kunt u een stopwatch toevoegen: Eenvoud, Handig, Kleur, Mickey Mouse en Modulair.

Overschakelen naar de stopwatch: Open de Stopwatch-app Stopwatch-symbool of tik op de stopwatch op uw wijzerplaat (als u een stopwatch hebt toegevoegd of de wijzerplaat Chronograaf gebruikt).

Drie voorbeelden van een stopwatch: een digitale stopwatch in de app, een analoge stopwatch in de app en stopwatchregelaars op de wijzerplaat Chronograaf.

Starten, stoppen en opnieuw starten: Tik op de knop 'Start'. Tik op de knop 'Ronde' om een rondetijd of een tussentijd vast te leggen. Tik op de knop 'Stop' om de laatste tijd vast te leggen. De tijdmeting gaat door wanneer u terugschakelt naar de wijzerplaat of andere apps opent. Wanneer u klaar bent, tikt u op de knop 'Opnieuw' of de knop 'Ronde' om weer een nieuwe tijdmeting te doen.

Op de analoge stopwatch tikt u op de linkerknop om te starten en te stoppen en op de rechterknop om rondetijden vast te leggen.

Een stopwatchweergave kiezen: Druk voor, na of tijdens de tijdmeting stevig op het scherm met de stopwatch en tik vervolgens op 'Analoog', 'Digitaal', 'Grafiek' of 'Hybride'.

U kunt tijdens het gebruik van de stopwatch op het scherm drukken om de weergave te wijzigen. Kies 'Analoog', 'Digitaal', 'Grafiek' of 'Hybride'.

Overschakelen van analoog met één wijzer naar drie wijzers, met tussentijden: Veeg omhoog op het analoge stopwatchscherm met één wijzer om aparte wijzers voor minuten, seconden en tienden te zien, boven een scrolbare lijst met rondetijden.

Een stopwatchscherm waarop de tijd in drie eenheden wordt weergegeven, plus tussentijden.

Resultaten bekijken: U kunt de resultaten bekijken op het scherm dat u voor de tijdmeting gebruikte, maar u kunt ook een andere weergave kiezen om uw rondetijden en snelste en langzaamste ronden (groen en rood gemarkeerd) in een andere vorm te bekijken. Als er een lijst met rondetijden op het scherm staat, kunt u de Digital Crown draaien om te scrollen.

Een stopwatchscherm waarop rondetijden worden vastgelegd die in grafiekvorm worden weergegeven. Het lage punt is de snelste rondetijd en het hoge punt is de langzaamste rondetijd.

Een stopwatch aan uw wijzerplaat toevoegen: U kunt een stopwatch aan uw reguliere wijzerplaat toevoegen om de tijdmeting op de wijzerplaat te kunnen volgen. De huidige verstreken tijd wordt op de wijzerplaat weergegeven. U kunt daarop tikken om over te schakelen naar de Stopwatch-app Stopwatch-symbool om de rondetijden te bekijken.

U kunt een stopwatch aan uw wijzerplaat toevoegen en erop tikken om de Stopwatch-app te openen.

Het gebruik van de stopwatch beëindigen: Als u de Stopwatch-app Stopwatch-symbool gebruikt, drukt u op de Digital Crown. Als u de wijzerplaat Chronograaf gebruikt, bevinden de stopwatchregelaars zich altijd op de wijzerplaat. Tik op de knop 'Ronde' om de stopwatch weer op nul te zetten.