Terug- en vooruitblikken met Tijdreizen

Met Tijdreizen kunt u terugblikken naar het recente verleden en vooruitblikken naar de nabije toekomst. Bij de meeste wijzerplaten kunt u de Digital Crown draaien om aan de tijd aangepaste informatie te zien.

U kunt de Digital Crown draaien om vooruit of terug in de tijd te gaan en vervolgens de aangepaste informatie op de complicaties bekijken.

Informatie van een ander moment bekijken: Draai de Digital Crown terwijl de huidige tijd op uw wijzerplaat wordt weergegeven.

Al draaiend krijgt u de aangepaste tijd op de wijzerplaat te zien, plus de informatie van ondersteunde complicaties, zoals het weer, uw agenda en de wereldklok.

Terugkeren naar nu: Druk op de Digital Crown of tik op de blauwe indicator die het tijdsverschil aangeeft.