Telefoongesprekken beantwoorden

WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Een gesprek beantwoorden: Wanneer u de melding van een inkomend gesprek hoort of voelt, tilt u uw pols op om te zien wie er belt. Tik op de opneemknop op uw Apple Watch om de beller via de ingebouwde microfoon en luidspreker te woord te staan. Om het gesprek op uw iPhone aan te nemen of om een tekstbericht te sturen, draait u de Digital Crown om omlaag te scrollen en tikt u op een optie.

Wanneer u een inkomend telefoongesprek krijgt, tikt u op de groene knop om het gesprek aan te nemen of tikt u op de rode knop om het gesprek door te sturen naar de voicemail.

Een gesprek in de wacht zetten: Tik op 'Neem aan op iPhone' om het gesprek in de wacht te zetten totdat u het op uw gekoppelde iPhone kunt aannemen. De beller hoort een herhaalde toon totdat u het gesprek aanneemt. Als u uw iPhone niet kunt vinden, tikt u op de knop 'Stuur signaal naar iPhone' op uw Apple Watch om te achterhalen waar uw iPhone is.

Een gesprek op uw Apple Watch overnemen op uw iPhone: Veeg tijdens het gesprek op uw Apple Watch omhoog op het iPhone-symbool linksonder op het toegangsscherm van de iPhone. Als de iPhone niet vergrendeld is, tikt u op de groene balk boven in het scherm.

Het gespreksvolume aanpassen: Om het luidsprekervolume tijdens een telefoongesprek op uw Apple Watch aan te passen, draait u de Digital Crown of tikt u op de volumesymbolen op het scherm. Tik op de microfoonknop om geluid vanaf uw kant uit te schakelen (bijvoorbeeld tijdens een conferentiegesprek).

Scherm met een inkomend telefoongesprek, waar u het volume kunt aanpassen of de microfoon kunt uitschakelen.

U kunt ook snel een inkomend gesprek stilhouden door uw handpalm op het scherm van het horloge te leggen en drie seconden daar te houden. Daarvoor moet u wel eerst de desbetreffende optie inschakelen in de Apple Watch-app op uw iPhone. Tik op 'Mijn Watch' > 'Horen en voelen' en schakel 'Bedek voor stilhouden' in.

Een gesprek doorsturen naar de voicemail: Tik op de rode knop in de melding van het inkomende gesprek om het gesprek te weigeren.

Uw voicemail beluisteren: Als een beller een voicemailbericht achterlaat, krijgt u een melding. Tik op de afspeelknop in de melding om het bericht te beluisteren. Om uw voicemail later te beluisteren, opent u de Telefoon-app Telefoon-symbool en tikt u op 'Voicemail'.