E-mailberichten lezen

U kunt uw e-mail rechtstreeks op uw Apple Watch lezen en vervolgens een antwoord dicteren, een vooraf ingesteld antwoord selecteren of overschakelen naar uw iPhone om een antwoord te typen.

WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Een e-mail in een melding lezen: U kunt een nieuwe e-mail direct in de melding lezen door uw pols op te tillen en te wachten tot het bericht verschijnt. Om de melding te sluiten, veegt u vanaf de bovenkant omlaag of tikt u op 'Sluit' onder aan het bericht. Als u de melding hebt gemist, veegt u later omlaag op de wijzerplaat om de ongelezen meldingen te zien en tikt u op de melding.

Om instellingen voor e-mailmeldingen op uw Apple Watch op te geven, opent u de Apple Watch-app op uw iPhone en tikt u op 'Mijn Watch' > 'Mail'.

E-mailberichten lezen in de Mail-app: Open de Mail-app Mail-symbool op uw Apple Watch, draai de Digital Crown om door de berichtenlijst te scrollen en tik vervolgens op een bericht.

Wanneer u een bericht op uw iPhone wilt lezen, selecteert u het bericht op uw Apple Watch en veegt u omhoog op het Mail-symbool linksonder op het toegangsscherm van de iPhone.

Opmerking: De Apple Watch ondersteunt de meeste tekststijlen en sommige opmaakkenmerken. Geciteerde tekst wordt in kleur, maar niet ingesprongen weergegeven. Als u een HTML-bericht met complexe elementen ontvangt, probeert de Apple Watch een tekstalternatief voor het bericht weer te geven. Lees het bericht op uw iPhone om de tekst in de oorspronkelijke opmaak te zien.

Overschakelen naar uw iPhone: Sommige berichten zijn gemakkelijker te lezen op uw iPhone. Haal uw iPhone uit de sluimerstand en veeg omhoog op het Mail-symbool linksonder op het toegangsscherm.

Naar het begin van een lang bericht gaan: Draai de Digital Crown om snel te scrollen of tik boven in het scherm.

U kunt scrollen om een lang bericht te lezen en boven in het scherm tikken om snel terug te gaan naar het begin van het bericht.

Telefoon of Kaarten openen: Tik op een telefoonnummer in een e-mailbericht om Telefoon Telefoon-symbool te openen of tik op een adres om Kaarten Kaarten-symbool te openen.