E-mailberichten beheren

Instellen welke postbus u op uw Apple Watch ziet: Open de Apple Watch-app op uw iPhone en tik op 'Mijn Watch' > 'Mail' > 'Inbegrepen e-mail'. U kunt slechts één postbus opgeven, maar als u geen enkele postbus kiest, wordt de inhoud van alle postbussen met inkomende berichten weergegeven.

Een e-mail verwijderen: Als u het e-mailbericht in Mail Mail-symbool op de Apple Watch leest, drukt u stevig op het scherm en tikt u op 'Naar prullenmand'. Als u de lijst met e-mailberichten ziet, veegt u op het bericht naar links en tikt u op 'Naar prullenmand'. U kunt een e-mail ook vanuit de bijbehorende melding verwijderen. Scrol naar het einde van het bericht en tik op 'Naar prullenmand'.

Wanneer u een e-mailbericht van uw Apple Watch verwijdert, wordt het ook van uw iPhone verwijderd.

Opmerking: Als in uw account is ingesteld dat e-mailberichten moeten worden gearchiveerd, ziet u niet de knop 'Naar prullenmand', maar de knop 'Archiveer'.

Een e-mailbericht markeren: Als u het e-mailbericht in Mail Mail-symbool op de Apple Watch leest, drukt u stevig op het scherm en tikt u op 'Markeer'. Als u de lijst met e-mailberichten ziet, veegt u op het bericht naar links en tikt u op 'Meer'. U kunt het bericht ook markeren wanneer u een voorvertoning van het bericht in een melding ziet. Veeg naar de Markeer-knop onder aan het bericht. Als een bericht gemarkeerd is, kunt u de markering ook weer opheffen.

Wanneer u een bericht op uw Apple Watch leest, kunt u op het scherm drukken om het als ongelezen te markeren, met een vlag te markeren of te verwijderen.

Opmerking: Als u op een berichtenreeks naar links veegt, geldt de taak die u kiest (met een vlag markeren, als ongelezen markeren of verwijderen) voor de gehele reeks.

De markeringsstijl wijzigen: Open de Apple Watch-app op uw iPhone en tik op 'Mijn Watch' > 'Mail' > 'Aangepast' > 'Markeringsstijl'.

Een e-mail als gelezen of ongelezen markeren: Als u een e-mailbericht in Mail Mail-symbool op de Apple Watch leest, drukt u stevig op het scherm en tikt u op 'Ongelezen' 'of 'Gelezen'. Als u de lijst met e-mailberichten ziet, veegt u op het bericht naar links en tikt u op 'Meer'.

Meldingen aanpassen: Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Mijn Watch' > 'Mail' en schakel 'Toon meldingen' in. Tik op een account of groep, schakel de optie om meldingen te ontvangen in en kies vervolgens 'Geluid' of 'Voelbaar'.

Uw berichtenlijst korter maken: Om uw lijst met e-mailberichten compacter te maken, kunt u minder regels instellen voor de voorvertoning van de e-mails in de lijst. Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Mijn Watch' > 'Mail' > 'Voorvertoning bericht' en kies of u één regel of geen regels wilt zien.

Via de e-mailinstellingen in de Apple Watch-app op uw iPhone kunt u onder meer de markeringsstijl en de lengte van de voorvertoning van e-mailberichten aanpassen.