Berichten lezen en beantwoorden

U kunt binnenkomende berichten rechtstreeks op uw Apple Watch lezen en vervolgens een antwoord dicteren, een vooraf ingesteld antwoord selecteren of overschakelen naar uw iPhone om een antwoord te typen.

WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Een bericht lezen: U voelt een tikje of hoort een meldingssignaal wanneer er een bericht binnenkomt. Til de Apple Watch op om het te lezen. Draai de Digital Crown om te scrollen.

Een gesprek openen in de Berichten-app: Tik op het Berichten-symbool Berichten-symbool in de melding.

Een foto in het bericht bekijken: Tik op de foto om deze te bekijken, tik er dubbel op om het scherm te vullen en sleep om het beeld te verschuiven. Wanneer u klaar bent, veegt u vanaf de rand van het scherm met de foto naar links om terug te gaan naar het gesprek. Als u de foto wilt bewaren, opent u het bericht in de Berichten-app op uw iPhone en bewaart u de foto daar.

Naar een audiofragment in een bericht luisteren: Tik op het fragment om ernaar te luisteren. Het fragment wordt na twee minuten verwijderd om ruimte te besparen. Als u het wilt behouden, tikt u op 'Behoud' onder het fragment. Het audiofragment blijft 30 dagen bewaard. U kunt instellen dat het op uw iPhone langer bewaard blijft: Tik op 'Instellingen' > 'Berichten', scrol naar 'Audioberichten', tik op 'Verlopen' en tik om een waarde in stellen.

Een video in een bericht bekijken: Tik in de Berichten-app Berichten-symbool op een video in een bericht om de video schermvullend af te spelen. Tik eenmaal om de afspeelregelaars weer te geven. Tik dubbel om uit te zoomen en draai de Digital Crown om het volume aan te passen. Veeg of tik op de terugknop om terug te gaan naar het gesprek. Als u de video wilt bewaren, opent u het bericht in de Berichten-app op uw iPhone en bewaart u de video daar.

Naar het begin van een lang bericht gaan: Tik boven in het scherm van de Berichten-app Berichten-symbool.

Een bericht beantwoorden: Als het bericht net is binnengekomen, tikt u op de bijbehorende melding, draait u de Digital Crown om naar de onderkant van het bericht te scrollen en tikt u op 'Antwoord'. Als het bericht enige tijd geleden is binnengekomen, veegt u op de wijzerplaat omlaag om naar de bijbehorende melding te gaan, tikt u erop, scrolt u omlaag en tikt u op de knop 'Antwoord'. Om het bericht als gelezen te markeren, tikt u op 'Sluit' of veegt u over het bericht. Druk op de Digital Crown om de melding te sluiten zonder het bericht als gelezen te markeren.

Tik op een bericht om erop te reageren.

Instellen hoe u op berichten wilt worden geattendeerd: Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Mijn Watch' en tik vervolgens op 'Berichten'. Tik op 'Aangepast' om in te stellen hoe u op een binnenkomend bericht wilt worden geattendeerd.

Berichten-scherm in de Apple Watch-app op de iPhone. U kunt uw meldingen als volgt aanpassen: U kunt instellen dat ze wel of niet moeten worden getoond, u kunt instellen dat u een geluidssignaal of een voelbaar signaal wilt ontvangen en u kunt de meldingen die u wilt zien filteren.