Berichten lezen en beantwoorden
U kunt binnenkomende berichten rechtstreeks op uw Apple Watch lezen en vervolgens een antwoord dicteren, een…

Berichten versturen en beheren
Een nieuw bericht versturen: Open Berichten , druk stevig op de gesprekkenlijst en tik op…