Siri op de Apple Watch

U kunt Siri via uw Apple Watch taken voor u laten uitvoeren en antwoorden op vragen laten geven. U kunt Siri bijvoorbeeld vragen om iets te doen wat u normaal een aantal stappen kost.

U vindt op diverse plekken in deze handleiding voorbeelden van dingen die u aan Siri kunt vragen. Deze zien er zo uit:

Vraag Siri. Zeg bijvoorbeeld:

  • "Start 30 minuten buiten hardlopen."

  • "Hé Siri, zeg tegen Karina dat ik bijna klaar ben."

  • "Open de snelle blik Hartslag."

  • "Wat kan ik je vragen?"

Siri antwoordt met een scrolbare lijst van onderwerpcategorieën, waarop u kunt tikken om voorbeelden te zien.

Siri vragen om een taak uit te voeren: Breng uw Apple Watch omhoog of tik op het scherm, zeg "Hé Siri" en stel uw vraag. U kunt ook op de Digital Crown drukken en deze ingedrukt houden totdat u onder in het scherm de luisterindicator ziet en vervolgens uw vraag stellen en de Digital Crown loslaten. Om op een vraag van Siri te antwoorden of het gesprek voort te zetten, houdt u de Digital Crown ingedrukt en spreekt u.

U kunt de Digital Crown ingedrukt houden en Siri een vraag stellen. Schermen waarin Siri wordt gevraagd hoe het weer in een plaats is en waarin informatie over het weer vandaag in die plaats wordt getoond.