Uw Apple Watch configureren en met een iPhone koppelen

De configuratie-assistenten van de iPhone en de Apple Watch helpen u om de apparaten te koppelen en uw Apple Watch te configureren.

Als u de inhoud van het scherm van de Apple Watch of de iPhone niet goed kunt zien, kunt u VoiceOver of de zoomfunctie gebruiken, zelfs tijdens de configuratie. Zie Uw Apple Watch met VoiceOver configureren of Zoomen.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u Belangrijke veiligheidsinformatie leest voordat u de Apple Watch in gebruik neemt.

Doe de Apple Watch om uw pols. Stel het bandje zo af dat de Apple Watch nauw, maar niet te strak, op uw pols aansluit. Zie Bandjes verwijderen, verwisselen en vastmaken voor informatie over het afstellen of verwisselen van het bandje van de Apple Watch.

Configureren en koppelen: Houd de zijknop op uw Apple Watch ingedrukt totdat u het Apple logo ziet. Terwijl de Apple Watch opstart, opent u de Apple Watch-app op uw iPhone.

het symbool van de Apple Watch-app

Wanneer de Apple Watch is opgestart, tikt u om uw taal te kiezen en volgt u de instructies op het scherm. Vervolgens wordt u gevraagd om uw iPhone zo te houden dat de Apple Watch in de camerazoeker op de iPhone verschijnt. De apparaten worden nu gekoppeld.

Afbeelding van een linkerarm met de Apple Watch om de pols en een rechterhand die een iPhone vasthoudt om de koppeling tot stand te brengen. Op het iPhone-scherm zijn de koppelingsinstructies te zien en is de Apple Watch zichtbaar in de zoeker. Op het Apple Watch-scherm is een grafische weergave van de koppeling te zien.

Nadat de koppeling tot stand is gebracht, volgt u de instructies op de iPhone en de Apple Watch om de configuratieprocedure te doorlopen.

Als u problemen hebt met het gebruik van de camera, tikt u op 'Koppel Apple Watch handmatig' onder aan het scherm van de iPhone en volgt u de instructies op het scherm.

Ga naar support.apple.com/nl-nl/HT204505 voor meer informatie over het configureren en koppelen van de Apple Watch.

Zie De Apple Watch opladen als u de Apple Watch vóór de configuratie eerst moet opladen.