Helderheid, tekstgrootte, geluiden en voelbare signalen aanpassen

De helderheid aanpassen: Open de Instellingen-app Instellingen-symbool, scrol omlaag en tik op 'Helderheid/tekstgrootte'. Pas de helderheid aan door op de symbolen te tikken of door op de regelaar te tikken en vervolgens de Digital Crown te draaien. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Helderheid en tekstgrootte' tikken en de schuifknop voor de helderheid slepen.

Apple Watch-scherm met helderheidsinstellingen, met een bijschrift voor de helderheidssymbolen aan weerszijden van de schuifknop 'Tik op de helderheidssymbolen', een bijschrift voor 'Tekstgrootte' dat luidt: 'Pas de tekstgrootte aan' en een bijschrift voor 'Vette tekst' dat luidt: 'Maak tekst vet'.

Tekst vergroten: Open Instellingen Instellingen-symbool, scrol omlaag en tik op 'Helderheid/tekstgrootte'. Tik op 'Tekstgrootte' en tik op de letters of draai de Digital Crown. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Helderheid en tekstgrootte' tikken en de schuifknop voor de tekstgrootte slepen.

Tekst vet maken: Open Instellingen Instellingen-symbool, scrol omlaag, tik op 'Helderheid/tekstgrootte' en schakel 'Vette tekst' in. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' tikken, op 'Helderheid en tekstgrootte' tikken en 'Vette tekst' inschakelen.

Wanneer u vette tekst inschakelt op uw Apple Watch of via de gekoppelde iPhone, wordt de Apple Watch opnieuw opgestart om de wijziging door te voeren.

Het geluid aanpassen: Open Instellingen Instellingen-symbool, scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'. Pas het volume aan door op de volumesymbolen onder 'Meldingsvolume' te tikken of door één keer op de schuifknop te tikken en vervolgens de Digital Crown te draaien. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Horen en voelen' tikken en de schuifknop onder 'Meldingsvolume' slepen.

Apple Watch-scherm met instellingen voor 'Horen en voelen'. Draai de Digital Crown of tik op de volumesymbolen om het volume van belsignalen en meldingen aan te passen. Tik op 'Houd stil' om de Apple Watch stil te houden.

De Apple Watch stilhouden: Open Instellingen Instellingen-symbool, scrol omlaag, tik op 'Horen en voelen' en tik op 'Houd stil'. U kunt ook omhoog vegen op de wijzerplaat, naar de snelle blik Instellingen vegen en vervolgens op de knop 'Stille modus' tikken. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Horen en voelen' tikken en 'Stille modus' inschakelen.

De snelle blik Instellingen, waar u kunt zien of uw Apple Watch en uw iPhone met elkaar verbonden zijn en waar zich knoppen bevinden om 'Vliegtuigmodus', 'Niet storen' en 'Houd stil' in te schakelen. U kunt uw iPhone ook een signaal sturen. Stilhouden is ingeschakeld.

U kunt meldingssignalen snel dempen door uw handpalm minimaal drie seconden lang op het horlogescherm te leggen. U voelt een tikje, zodat u weet dat stilhouden is ingeschakeld. Zorg dat 'Bedek voor stilhouden' is ingeschakeld in de Apple Watch-app op de iPhone. Tik hiervoor op 'Mijn Watch' > 'Horen en voelen' en schakel de functie in.

De intensiteit van voelbare signalen aanpassen: U kunt de intensiteit aanpassen van het tiksignaal waarmee uw Apple Watch u op bepaalde meldingen attendeert. Open Instellingen Instellingen-symbool, scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'. Tik op de symbolen onder 'Voelbaar signaal' of tik één keer op de schuifknop om deze te selecteren en draai vervolgens de Digital Crown om de intensiteit aan te passen. U kunt ook de Apple Watch-app op uw iPhone openen, op 'Mijn Watch' > 'Horen en voelen' tikken en de schuifknop onder 'Voelbaar signaal' slepen. Schakel 'Prominent voelbaar signaal' in voor een extra krachtig signaal.

Scherm met instellingen voor 'Horen en voelen', waar u omlaag kunt scrollen naar 'Voelbaar signaal' en vervolgens op de intensiteitssymbolen kunt tikken om de intensiteit van tikken aan te passen.

'Niet storen' inschakelen: Om te voorkomen dat er geluid te horen is of dat het scherm oplicht bij inkomende gesprekken en meldingen (behalve wekkersignalen), veegt u omhoog op de wijzerplaat, veegt u naar links of naar rechts om naar de snelle blik Instellingen te gaan en tikt u vervolgens op de knop voor niet storen Niet storen-symbool. U kunt ook Instellingen Instellingen-symbool openen, op 'Niet storen' tikken en de functie vervolgens inschakelen. Wanneer 'Niet storen' is ingeschakeld, ziet u boven in het scherm het Niet storen-symbool-symbool.

Twee Apple Watch-schermen met twee manieren om 'Niet storen' in te schakelen: in de snelle blik Instellingen en in de Instellingen-app.

Om zowel uw Apple Watch als uw iPhone stil te houden, opent u de Apple Watch-app op de iPhone, tikt u op 'Mijn Watch' > 'Algemeen' > 'Niet storen' > en schakelt u 'Match iPhone' in. Wanneer u vervolgens de instelling voor 'Niet storen' op een van beide apparaten wijzigt, wordt deze ook op het andere apparaat gewijzigd.