การซื้อสินค้าและบริการด้วย Apple Pay
ใช้ Apple Pay บน Apple Watch เพื่อซื้อสินค้าและบริ ...

การใช้บัตรสะสมแต้ม
หากคุณมีบัตรสะสมแต้มจากผู้จำหน่ายที่รองรับ คุณสามา ...

การใช้ Wallet กับบัตรและตั๋วประเภทต่างๆ
แอพ Wallet บน Apple Watch สามารถเก็บบัตรประเภทต่า ...